Facebook icon

Avlopp

Kontakta Jimmy för frågor angående avlopp.

Brunnar och tankar

Om du inte är ansluten till kommunalt avloppssystem behöver du en egen brunn för ditt avfall. Brunnen rensar ut alla fasta partiklar som spolas ner från toaletten och handfaten i hemmet. Sedan fungerar brunnen som en slamavskiljare och skickar det flytande gråvattnet vidare till infiltration (eller ett reningsverk som sker med antingen indrän eller sandbädd).

Fördelningsbrunn

Fördelar ut vatten till markbädden i ett avloppssystem.

Pumpbrunn

När brunnen ligger djupare ner än markbädden behövs en pump för att pumpa upp vattnet till bädden. Vattnet samlas upp i en brunn som det finns en pump i. Därifrån pumpas vattnet till markbädden

Tvåkammarbrunn

För disk- och duschvatten dvs om det finns en torrtoalett behövs denna.

Trekammarbrunn

För allt avloppsvatten från hemmet.

Sluten tank

När man inte kan eller får släppa ut avloppsvattnet i naturen, ofta nära vattendrag eller i skyddade miljöer. Skall tömmas regelbundet av en slamtömmare.

Infiltration

Infiltration eller markbädd är exempel på markbaserade lösningar för att behandla ditt avloppsvatten. En infiltration eller markbädd ska alltid föregås av en slamavskiljare, oftast en sk. trekammarbrunn.

Tidigare arbeten

Vi på Geta Betongprodukter har varit aktiva sedan 1999. Klicka på knappen nedan för urval av tidigare projekt.

Hitta oss

©2021 Geta Betongprodukter Öb FO 1534602-0